#17 TOP 25 Verben | Động từ hay được sử dụng trong Tiếng Đức

 1. sein – là
  1. Ich bin zu Hause angekommen.
  2. Tôi đã về tơi nhà.
 2. haben – có
  1. Ich habe eine Katze.
  2. Tôi có một con meo.
 3. werden – sẽ
  1. Ich werde die Küche saubermachen.
  2. Tôi sẽ dọn dẹp bếp.
 4. können – có thể
  1. Ich kann dir beim Kochen helfen.
  2. Tôi có thể giúp em nấu ăn.
 5. müssen – phải
  1. Ich muss viele Hausaufgaben machen.
  2. Tôi phải làm nhiều bài tập.
 6. sagen – nói
  1. Ich sage dir Bescheid, wenn ich zu Hause bin.
  2. Tôi sẽ báo cáo, nếu tôi về đến nhiều
 7. machen – làm
  1. Ich mache die Wäsche.
  2. Tôi giặt quần áo.
 8. geben – đưa
  1. Ich gebe dir mein Auto.
  2. Tôi đưa xe của tôi cho anh.
 9. kommen – đến
  1. Ich komme heute spät nach Hause.
  2. Hôm nay tôi về trễ.
 10. sollen – nên
  1. Soll ich mit dem Hund Gassi gehen?
  2. Toi co nen dan cho di dao khong? Tôi có nên dẫn cho chó đi dạo không?
 11. wollen – muốn
  1. Ich will mit dir zusammen abendessen.
  2. Toi muon anh toi cung anh. Tôi muốn ăn tối cùng anh.
 12. gehen – đi
  1. Ich gehe in den Keller.
  2. Toi di xuong phong kho Tôi đi xuống phòng kho.
 13. wissen – biết
  1. Ich weiß nicht, wo dein Schlüssel ist.
  2. Toi khong biet chia khoa anh o dau Tôi không biết chìa khoá anh ở đâu.
 14. sehen – nhìn
  1. Ich sehe dich heute Abend.
  2. Toi nay gap anh nhe Tối nay gặp anh nhé.
 15. lassen – để cho
  1. Ich lasse dich in Ruhe.
  2. Toi se de cho anh yen lang Tôi sẽ để cho anh yên lành.
 16. stehen – đứng
  1. Du stehst auf meinem Handy.
  2. Anh đứng trên điện thoại di động của tôi.
 17. finden – tìm thấy
  1. Ich finde mein Handy nicht.
  2. Tôi khong tìm thấy điện thoại tôi.
 18. bleiben – ở lại
  1. Ich bleibe heute zu Hause.
  2. Hôm nay toi o nhà.
 19. liegen – nằm
  1. Ich liege am Morgen sehr lange im Bett.
  2. Buổi sáng tôi nằm trên giường rất lâu.
 20. heißen – gọi là
  1. Wie hei ßt unser neuer Nachbar?
  2. Hàng xóm mới tên gì vậy?
 21. denken – suy nghĩ
  1. Ich denke, dass die neuen Nachbarn sehr nett sind.
  2. Tôi nghĩ rằng là hàng xóm rất dể thương.
 22. nehmen – lấy
  1. Ich nehme den Regenschirm mit.
  2. Tôi lấy theo cái dù.
 23. tun – làm
  1. Ich tue alles, damit das Haus sauber bleibt.
  2. Tôi làm tất cả mọi thứ để giử nhà sạch sẽ.
 24. dürfen – được phép
  1. Darf ich noch rausgehen?
  2. Con được đi ra ngoài nữa không?
 25. glauben – tin
  1. Ich glaube, dass jemand bei uns eingebrochen ist.
  2. Tôi nghĩ rằng là có người đột nhập vào nhà.