Hướng dẫn Download TiengDuc.online vào máy

 1. Nếu chưa có sãn trên Iphone thì bạn vào Appstore tại App tên PODCASTS vào máy.
  Falls die App nicht bereits auf deinem Iphone ist, lade die App namens PODCASTS im Appstore herunter.
 2. Sau khi mở Podcast, bạn vào mục SUCHEN.
  Öffne die App und gehe zum Reiter SUCHEN.
 3. Bạn gõ TIENGDUC.online vào ô tìm.
  Gebe TIENGDUC.online in das Suchfeld ein.
 4. Bạn chọn TiengDuc.online.
  Wähle TiengDuc.online aus.
 5. Bạn click vào ABONNIEREN.
  Klicke auf ABONNIEREN.
 6. Trong mục Podcasts sẽ hiện lên TIENGDUC.online.
  Im Reiter Podcasts findest du TIENGDUC.online.